Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 7, pp 213–214 | Cite as

Hoe bereiden we ons voor op de volgende influenzapandemie?

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

De vrees voor een nieuwe influenzapandemie is aangewakkerd door de recente ontdekking van het vogelpestvirus H5N1. Deze vrees komt voort uit het feit dat het virus na besmetting van de mens zich snel aan deze gastheer aanpast waardoor overdracht van mens op mens mogelijk wordt. Zover is het vooralsnog niet, maar de WHO en nationale overheden hebben het mogelijke gevaar hiervan onderkend en zijn nu bezig met het treffen van maatregelen om a) bij het uitbreken van een dergelijke pandemie deze te kunnen indammen; en b) richtlijnen te maken hoe dan gehandeld moet worden.

Literatuur

  1. Tsiodras S, Mooney JD, Hatrakis A. Role of combination antiviral therapy in pandemic influenza. BMJ 2007; 334: 293-94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Lim WS,Thomson A, Little P. Preparing for the next flu pandemic BMJ 2007; 334: 268-69.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations