Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 7, pp 206–207 | Cite as

Aromataseremmer exemestaan versus tamoxifen bij oestrogeenreceptor-positief mammacarcinoom

Article
  • 20 Downloads

Samenvatting

Het is gebruikelijk om oestrogeenreceptor-positieve borstkankerpatiënten na operatie gedurende vijf jaar te behandelen met tamoxifen. Coombes et al. en kankerspecialisten uit 366 centra in 37 landen hebben nagegaan wat de resultaten zijn wanneer men halverwege die vijf jaar van tamoxifen overgaat op exemestaan, dan wel de behandeling met tamoxifen voortzet.

Literatuur

  1. Coombes RC, Snowdon CF, Paridaens RE, Jones SE, Velde CJH van de, Delozier T, et al. Survival and safety of exemestane versus tamoxifen after 2-3 years tamoxifen treatment (Intergroup Exemestane Study): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 559-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Boccardo F, Rubagotti A. Switching to aromatase inhibitors in early breast cancer. Lancet 2007; 369: 533-35.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations