Advertisement

MFM

, 45:198 | Cite as

Huisartsen volgen richtlijnen bij behandeling diabetes

  • A. C. M. Vingerhoeds
Article
  • 36 Downloads

Abstract

De gevolgen van nieuwe inzichten en veranderde richtlijnen op het voorschrijfgedrag van huisartsen bij type-2-diabetes werden door Lub et al. onderzocht. Puttend uit de InterActionDataBase van 53 openbare apotheken in Noord- en Oost-Nederland bestudeerden de auteurs de veranderingen in het voorschrijfgedrag van huisartsen met betrekking tot diabetes mellitus type 2 tussen 1998 en 2003.

Literatuur

  1. Lub R, Denig P, Berg K van den, Jong-van den Berg LTW. The impact of new insights and revised practice guidelines on prescribing drugs in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Br J Cl Pharmacol 2006; 62: 660-65.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations