Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 4, pp 117–118 | Cite as

Plaatselijke toepassing van cannabinoïdeagonisten ter behandeling van jeuk?

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Chronische therapieresistente jeuk met een onbekende oorzaak is een groot therapeutisch probleem voor dermatologen. Onlangs is aangetoond dat in de huid van de mens cannabinoïde (CB)-receptoren aanwezig zijn. Men onderscheidt CB1-receptoren die vrijwel uitsluitend in het centrale zenuwstelsel voorkomen en CB2-receptoren die voornamelijk op perifere bloedcellen en weefsels van het immuunsysteem (onder andere de milt) worden aangetroffen. In de huid bevinden zich beide soorten CB-receptoren op de sensorische zenuwvezels, op mestcellen en de intra- en subepidermale ‘calcitonin gene-related peptide’ (CGRP)-positieve kleine C-zenuwvezels die van belang zijn voor het ontstaan en de voortgeleiding van jeuksignalen. Op grond van deze gegevens voerden Ständer et al. een open onderzoek uit naar de werking van een crème die N-palmitoylethanolamine (PEA), een lichaamseigen CB-receptoragonist, bevat. In totaal namen 22 patiënten (12 vrouwen, 10 mannen) aan het onderzoek deel. Bij 14 patiënten ging het om een plaatselijke pruritus en bij 8 om een gegeneraliseerde pruritus. Alle patiënten ondergingen een uitgebreid onderzoek om de diagnose te stellen respectievelijk de oorzaak van de jeuk te achterhalen: atopische constitutie (n = 1), avitaminose B12 (n = 1), ijzergebrek (n = 2), zinkgebrek (n = 1), M. Sjögren (n = 1).

Literatuur

  1. Ständer A, Reinhardt HW, Luger TA. Topische Cannabinoidagonisten – Eine effektive, neue Möglichkeit zur Behandlung von chronischem Pruritus. Hautarzt 2006; 57: 801-07.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations