Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 3, pp 85–86 | Cite as

Ulceratieve colitis: diagnose en behandeling

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article

Samenvatting

Het gerefereerde artikel geeft een samenvatting van essentiële factoren bij de diagnose en behandeling van colitis ulcerosa voor huisartsen die patiënten met deze aandoening (mede) begeleiden.

Literatuur

  1. Collins P, Rhodes J. Ulcerative colitis: diagnosis and management. BMJ 2006; 333: 340-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations