Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 2, pp 65–66 | Cite as

Cardiovasculaire risico’s en remming van cyclo-oxygenase

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Al enige jaren is er grote belangstelling voor het verband tussen enerzijds de toepassing van remmers van het cyclo-oxygenase (COX), met name COX-2, en anderzijds de mogelijke cardiovasculaire risico’s waarmee dat gepaard gaat. Het begon met rofecoxib dat in 2004 van de markt werd genomen omdat in een placebogecontroleerd onderzoek bij patiënten met colorectale poliepen het gebruik van 25 mg/dag leidde tot een grotere kans op cardiovasculaire bijwerkingen. Dit risico is naderhand in verschillende grote farmaco-epidemiologische onderzoeken bevestigd. Vervolgens kwam de vraag aan de orde hoe het staat met de cardiovasculaire veiligheid van de oudere, niet-selectieve COX-remmers, de NSAID’s. Hoewel al deze stoffen het COX remmen,wisselt de mate van selectiviteit voor de verschillende iso-enzymen. De resultaten van de onderzoeken betreffende cardiovasculaire bijwerkingen van naproxen, diclofenac en ibuprofen zijn wisselend.

Literatuur

  1. McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenase – a systematic review of the observational studies of selective and nonselective inhibitors of cyclooxygenase 2. JAMA 2006; 296: 1633-44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. McGettigan P, Han P, Henry D. Cyclooxygenase-2 inhibitors and coronary occusion – exploring dose-response relationships. Br J Clin Pharmacol 2006; 62: 358-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Graham DJ. COX-2 inhibitors, other NSAIDs, and cardiovascular risk. JAMA 2006; 296: 1653-56.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations