Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 2, pp 49–50 | Cite as

Osteoporose

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article
  • 111 Downloads

Samenvatting

Osteoporose is een ziekte van het beenderstelsel en wordt gekenmerkt door een verlaagd botgewicht, een verslechterde microstructuur van het bot. Hierdoor zijn de botten zwakker en neemt de kans op fracturen toe. Aangetoond is dat bij personen boven de 50 jaar in de westerse wereld 50% van de vrouwen en 20% van de mannen een fractuur zullen oplopen als gevolg van een toegenomen fragiliteit van hun botten. Osteoporose is daardoor (vooral door de toenemende vergrijzing) een serieus probleem voor de volksgezondheid in de Westerse wereld.

Literatuur

  1. Sambrook P, Cooper C. Osteoporosis. Lancet 2006; 367: 2010-18.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations