Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 1, pp 8–9 | Cite as

Omalizumab bij astma

  • P. L. B. Bruijnzeel
Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Probleemstelling:een jongeman van 16 jaar die astma heeft sinds zijn eerste levensjaar en het afgelopen jaar tweemaal een bezoek heeft gebracht aan de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis in verband met een exacerbatie van zijn astma. Zijn symptomatologie komt overeen met die van een ernstig persisterend astma (waartoe ook slaaponderbrekingen gedurende 5 van de 7 nachten per week) bij gebruik van hoge doseringen inhalatiesteroïden (fluticason, 1000 fig/dag) in combinatie met een langwerkende bronchusverwijder. Positieve huidtesten werden gevonden voor twee soorten huisstofmijten, verschillende schimmels en pollen. Het totaal serum IgEgehalte bedroeg 436 IU/ml (normaal gebied voor deze leeftijd: tussen 6 en 97 IU/mL). De patiënt wordt doorverwezen naar een specialist die een behandeling met omalizumab voorstelt. Is dit gerechtvaardigd?

Literatuur

  1. Strunk RC, Bloomberg GR. Omalizumab for asthma. N Engl J Med 2006; 354: 2689-95.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations