Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 1, pp 4–5 | Cite as

Insuline per inhalatie

 • A. Vermes
Article
 • 34 Downloads

Samenvatting

Ruim 80 jaar na de eerste pogingen om insuline toe te dienen via inhalatie, is door de FDA en EMEA in januari 2006 de eerste inhalatie-insuline geregistreerd voor toepassing bij type-1- en type-2-diabetes mellitus 1,2. De longen zijn uiterst geschikt voor deze subtiele vorm van toediening (groot absorptieoppervlak, dunne bekleding van de alveoli, goede vascularisatie en het grotendeels ontbreken van enzymatische afbraak)3. Gedurende de afgelopen jaren zijn enkele producten in ontwikkeling (geweest), maar Exubera® is het eerste product dat wordt geregistreerd 3,4. Logischerwijs is het de vraag in hoeverre dit een doorbraak is in de behandeling van diabetes mellitus 5.

Literatuur

 1. Morton-Eggleston E, Barrett EJ. Inhaled insulin. Br Med J 2006; 332: 1043-44.CrossRefGoogle Scholar
 2. Gansslen M. Über inhalation von insulin. Klin Wochenschr 1925; 4: 71.CrossRefGoogle Scholar
 3. EMEA. Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) Exubera. 24 januari 2006; http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/exubera/exubera.htm, geraadpleegd augustus 2006.
 4. Galan B de. Patiëntvriendelijker,maar minder efficiënt. Mogelijkheden en risico’s van inhalatie-insulines. Pharm Weekbl 2006; 141: 174-76.Google Scholar
 5. Dunn C, Curran MP. Inhaled human insulin (Exubera®). A review of its use in adult patients with diabetes mellitus. Drugs 2006; 66: 1013-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • A. Vermes
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations