Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 10, pp 339–339 | Cite as

Geen bewijs voor de werkzaamheid van multivitaminepreparaten

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Aanbevolen overzicht
  • 18 Downloads

Samenvatting

Een panel, ingesteld door het US National Institute of Health, concludeerde onlangs dat er onvoldoende bewijs is om het gebruik van voedingssupplementen met multivitamines en mineralen aan te raden dan wel te ontraden. Na een beoordeling van de onderzoeken met betrekking tot supplementen, die drie of meer vitamines en mineralen bevatten, benadrukte het panel de noodzaak tot gedegen onderzoek in de vorm van gerandomiseerde studies om het nut en de veiligheid van deze preparaten aan te tonen. Zij worden meestal gebruikt voor de preventie van chronische ziektebeelden zoals kanker, hart- en vaatziekten enzovoorts. Gezien het potentiële risico en de beperkte aanwijzingen voor werkzaamheid pleitte het panel voor het aantrekken van de wetgeving. Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen nemen een voedingssupplement en zij geven daar meer dan 23 miljard US $ per jaar aan uit. Meer dan 65% neemt drank of voedsel dat verrijkt is met vitamines of mineralen en zij geven daar 36 miljard US $ aan uit. Het Europese Parlement wil de wetgeving op dit gebied gaan harmoniseren en tegelijkertijd zijn de eisen omtrent de productinformatie aangescherpt.

Literatuur

  1. Editorial. Lack of evidence for benefit of multivitamins. Lancet 2006; 367: 1704.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations