Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 10, pp 292–293 | Cite as

Dysmenorroe: diagnose en behandeling

  • B. C. M. Witjes
Farmacotherapie

Samenvatting

Dysmenorroe is zeer heftige pijn in de onderbuik en de rug tijdens de menstruatie. Het is waarschijnlijk de meest voorkomende gynaecologische aandoening bij vrouwen ongeacht leeftijd of ras. De auteurs van een artikel in de British Medical Journal geven een aardig overzicht van het ziektebeeld en de behandeling op basis van een literatuurselectie 1.

Literatuur

  1. Proctor M, Farquhar C. Diagnosis and management of dysmenorrhoea. Br Med J 2006; 332: 1134-38.CrossRefGoogle Scholar
  2. Majoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4: CD001751.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • B. C. M. Witjes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations