Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 9, pp 262–262 | Cite as

Azitromycine bij pityriasis rosea?

  • P. A. van Hasselt
Farmacotherapie
  • 2 Downloads

Samenvatting

Pityriasis rosea (PR) is een acute dermatitis die regelmatig voorkomt bij kinderen en adolescenten, vooral in voor- en najaar. De primaire laesie is de ‘plaquemère’, een ovale iets schilferende laesie met een diameter van 2 à 5 cm. Na enkele dagen ontstaan de symmetrisch op de romp gelokaliseerde lenticulair tot nummulair grote ovale erythemateuze maculae met fijne schilfering. Iedere huisarts kent dit vrij typische beeld.

Literatuur

  1. Amer A, Fischer H. Azithromycin does not cure pityriasis rosea. Pediatrics 2006; 117: 1702-05.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. A. van Hasselt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations