Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 8, pp 223–224 | Cite as

Vermindert foliumzuur de werking van methotrexaat bij reumatoïde artritis?

  • H. R. de Vries
Farmacotherapie

Samenvatting

Methotrexaat, een antimetaboliet van foliumzuur, remt de synthese van nucleïnezuren waarvoor foliumzuur essentieel is. In lage dosering (7,5-15 mg per week) is het een veel gebruikt middel tegen actieve reumatoïde artritis en psoriatische artritis (‘disease modifying antirheumatic drug’). De meest voorkomende bijwerkingen zijn gastro-intestinale klachten en verhoogde levertransaminasen. Deze bijwerkingen zouden verminderen door toevoeging van extra foliumzuur (1-2 mg/dag). Over het feit of toevoegen van foliumzuur aan methotrexaat een negatief effect zou hebben op de werking van methotrexaat bestaat geen eensluidend oordeel. In 1999 en 2000 verschenen twee parallel lopende prospectieve, dubbelblinde en gerandomiseerde onderzoeken, waarin methotrexaat werd vergeleken met leflunomide. Het ene onderzoek vond plaats in de Verenigde Staten, het andere in een aantal Europese centra.

Literatuur

  1. Khanna D, Park GS, Paulus HE, Simpson KM, Elashoff D, Cohen SB, et al. Reduction of the efficacy of methotrexate by the use of folic acid. Arthritis & Rheumatism 2005; 52: 3030-38.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations