Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 7, pp 212–213 | Cite as

Geneesmiddelengerelateerde hepatotoxiciteit: een overzicht

  • B. C. M. Witjes
Bijwerkingen
  • 33 Downloads

Samenvatting

Geneesmiddelengerelateerde leverschade lijkt niet vaak voor te komen. Verwacht wordt dat de daadwerkelijke incidentie hoger ligt als gevolg van onderrapportage en het niet herkennen van de relatie met het geneesmiddel. Reden te meer voor de auteurs om een overzichtsartikel te schrijven over het diagnosticeren en het voorkomen van geneesmiddelengerelateerde hepatotoxiciteit.

Literatuur

  1. Navarro VJ, Senior JR. Drug-related hepatotoxicity. N Engl J Med 2006; 354: 731-39.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • B. C. M. Witjes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations