Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 7, pp 191–192 | Cite as

Preventie van macrovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met type-2-diabetes in het PROactive-onderzoek

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 7 Downloads

Samenvatting

In het PROactive-onderzoek (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events) werden tussen mei 2001 en april 2002 patiënten uit de algemene praktijk en specialistische klinieken (voor cardiologie en diabetes) in een gerandomiseerd onderzoek opgenomen. In dit onderzoek werden diabetes type-2- patiënten geïncludeerd tussen 35 en 75 jaar met een verhoogde HbA1c-waarde en werd het effect van pioglitazon of placebo (naast reeds bestaande medicatie) op cardiovasculaire morbiditeit getest. Pioglitazon is een PPAR-agonist (Peroxisome proliferator- activated receptor-gamma), een nieuwe klasse stoffen voor de behandeling van type-2-diabetes. Gebruik van pioglitazon zou een aantal risicofactoren zodanig beïnvloeden dat daardoor de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit zouden dalen.

Literatuur

  1. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJA, Massi-Benedetti M, Moules IK, Skene AM, et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial in macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 1275-89.CrossRefGoogle Scholar
  2. Yki-Järvinen H. The PROactive study: some answers, many questions. Lancet 2005; 366: 1241-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations