Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 6, pp 184–184 | Cite as

De aan leeftijd gerelateerde incidentie van het geïnfecteerd raken met Helicobacter pylori

  • J. Geerling
Kortweg
  • 4 Downloads

Samenvatting

Helicobacter pylori veroorzaakt gastritis van het antrum, is doorgaans de oorzaak van het ulcus duodeni en werkt als een carcinogeen. Eliminatie van deze bacterie leidt tot verdwijnen van het ulcus. De infectie doet zich vaak in hele families voor, wellicht door overdracht van persoon op persoon. De incidentie bij kinderen varieert van 2 tot bijna 15%. Om meer inzicht te krijgen in de epidemiologie bij kinderen volgden Rowland et al. niet geïnfecteerde kinderen van twee tot drie jaar oud gedurende vier jaren. Aan het begin van het onderzoek werd de infectiegraad van ieder van deze kinderen, hun broertjes en zusjes alsmede de ouders door middel van de koolstof-13- ureum ademtest onderzocht. Dit onderzoek werd ieder jaar herhaald. Kinderen die bij het begin van het onderzoek positief waren bevonden, werden van het onderzoek uitgesloten. Bij de baseline van het onderzoek waren 28 van 327 kinderen (8%) (eerder) geïnfecteerd.

Literatuur

  1. Rowland M, Daly L, Vaugham M, et al. Age specific incidence of Helicobacter pylori. Gastroenterology 2006; 130: 65-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. Geerling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations