Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 6, pp 176–176 | Cite as

Effecten van methadon tijdens de zwangerschap

  • B. E. Smink
Bijwerkingen
  • 40 Downloads

Samenvatting

In vergelijking met het gebruik van heroïne, vermindert het gebruik van methadon de morbiditeit en mortaliteit van opiaat-afhankelijke zwangere vrouwen. Voordelen voor de foetus bestaan uit betere prenatale zorg, betere groei waardoor een hoger geboortegewicht, verminderde foetale mortaliteit en verhoogde kans op verzorging door de ouders na ontslag uit het ziekenhuis. Daarentegen bestaat er door blootstelling aan methadon gedurende de zwangerschap een verhoogde kans op het neonatale onttrekkingssyndroom (neonatal abstinence syndrome; NAS), waarvan de symptomen ernstiger kunnen zijn dan na blootstelling aan heroïne.

Literatuur

  1. McCarthy JJ, Leamon MH, Parr MS, Anania B. High-dose methadone maintenance in pregnancy:Maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 606-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Jansson LM, DiPietro J, Elko A. Fetal response to maternal methadone administration. Am J Obstet Gynecol 2005; 193: 611-17.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations