Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 1, pp 24–24 | Cite as

Het effect van het minderen van roken op het risico om longkanker te ontwikkelen

  • P. L. B. Bruijnzeel
Kortweg
  • 86 Downloads

Samenvatting

Veel mensen die roken zijn niet in staat of willen niet stoppen met roken. Om de schade van het roken toch te beperken is een strategie het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt te beperken. Of deze strategie ook werkelijk tot een vermindering van longkankerincidentie leidt is onderzocht door Godtfredsen et al. Zij maakten hiervoor gebruik van de onderzoekresultaten van een observationeel populatie gebaseerd cohort onderzoek van het Kopenhaagse centrum voor prospectieve populatiestudies. Hierin waren de resultaten van observatie gedurende 31 jaar verzameld. In totaal deden 11.151 mannen en 8563 vrouwen mee aan het onderzoek in de leeftijd van 20 tot 93 jaar. Zij ondergingen tweemaal een lichamelijk onderzoek en vulden tweemaal een vragenlijst in over life-style gewoonten.

Literatuur

  1. Godtfredsen NS, Prescott E, Osler M. Effect of smoking reduction on lungcancer risk. JAMA 2005:294;1505-10.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations