Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 7, pp 271–272 | Cite as

Influenzavaccinatie bij ouderen: een overzicht

 • E. van der Does
 • T. Rotterdam
Aanbevolen overzicht
 • 14 Downloads

Samenvatting

Wereldwijd wordt geadviseerd, vooral ouderen, te vaccineren tegen influenza en in 2003 werden 290 miljoen (!) doses vaccin uitgezet. In een overzichtsartikel doen auteurs verslag van de stand van zaken bij mensen ouder dan 65 jaar zonder specifieke pathologie. Uit meer dan 4000 rapporten selecteerden zij 3 soorten van goed uitgevoerde onderzoeken, namelijk 5 gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoeken, 49 cohortonderzoeken (groepen gevaccineerden vergeleken met groepen niet-gevaccineer-den) en 10 case-control onderzoeken (gevaccineerd persoon vergeleken met gelijkwaardig niet-gevac-cineerd persoon). Alles bij elkaar 64 onderzoeken met 96 sets van gegevens die gezamenlijk bekeken kunnen worden. Van deze sets was van 61 bekend welk virustype circuleerde.

Literatuur

 1. Jefferson T, Rivetti D, Rivetti A, Rudin M, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review. Lancet 2005; 366: 1165-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • E. van der Does
  • 1
 • T. Rotterdam
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations