Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 7, pp 263–263 | Cite as

Geen primaire preventie van hart- en vaatziekten en kanker door vitamine E bijgezonde vrouwen

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
Diversen
  • 33 Downloads

Samenvatting

Recent verschenen de resultaten van de Women’s Health Study, een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek, waarin onder andere het effect van hoge doseringen vitamine E (om de andere dag 600 IU α-tocoferol gedurende gemiddeld 10 jaar) op het risico voor hart- en vaatziekten en kanker bestudeerd werd bij gezonde vrouwen (circa 40.000 vrouwen van 45 jaar en ouder). Primaire eindpunten waren een eerste cardiovasculair incident (niet-fataal myocardinfarct (MI), niet-fataal cerebro-vasculair accident (CVA) of cardiovasculaire dood) en totale invasieve kanker.

Literatuur

  1. Lee I-M, Cook NR, Gaziano JM, Gordon D, Ridker PM, Manson JE, Hennekens CH, Buring JE. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer. The women’s health study: a randomized controlled trial. JAMA 2005; 294(1): 56-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations