Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 7, pp 241–242 | Cite as

Hypertensiebehandeling: is nieuw ook beter?

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 2 Downloads

Samenvatting

De slag om de patiënt met hypertensie woedt voort en ook in deze sector geldt “nieuw is beter”. Er moeten echter redelijke aanwijzingen zijn dat dit ook zo is: hetzij in termen van een betere uitkomst (minder complicaties en minder doden in de tijd), hetzij in termen van minder bijwerkingen (betere levenskwaliteit en compliance), hetzij beide. Om enig voordeel voor een nieuwe aanpak aan te tonen zijn, gezien de beperkte verschillen, ‘mega’-onderzoeken nodig; het ASCOT-BPLA (Angelo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) onderzoek is zo’n mega trial.

Literatuur

  1. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an anti hypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendro flumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multi centered randomized controlled trial. Lancet 2005; 366: 895-907.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Comment: Lancet 2005; 366: 869-71.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations