Advertisement

MFM

, 43:211 | Cite as

Telitromycine, hebben we dit nieuwe antibioticum echt nodig?

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Het ontwikkelen van steeds weer nieuwe antimicrobiële middelen wordt gemotiveerd door het ontstaan van resistentie tegen bestaande middelen. Die resistentieontwikkeling zou vooral optreden door deze middelen toe te passen bij bovenste luchtweginfecties. Het betreft hier vooral de Streptococcus pneumoniae. Isolaten daarvan tonen in 35-40% van de gevallen een verminderde gevoeligheid voor penicilline, in 30-35% voor macroliden en trimethoprimsulfamethoxazol en 25% is verminderd gevoelig voor cefuroxim. Ongeveer 10-15% van de klinische isolaten is multi-drug resistent (dat is voor drie of meer middelen). Deze cijfers hebben vooral betrekking op ziekenhuisinfecties. ook in de algemene populatie komt afnemende gevoeligheid meer voor. Bovenstaande heeft geleid tot toenemend gebruik van fluorochinolonen, ook hiertegen is al Streptococcus pneumoniae-resistentie gemeld. In dit kader is er weer een nieuw antibioticum ontwikkeld, als eerste van een nieuwe groep: de ketoliden.

Literatuur

  1. Kasbekar N, Acharya PS. Telithromycin: The first ketolide for the treatment of respiratory infections. Am J Health-Syst Pharm 2005; 62: 905-16. 2 Fish DN. (Editorial) Telithromycin: Do we really need this antimicrobial? Am J Health-Syst Pharm 2005; 62: 901.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations