Advertisement

MFM

, 43:207 | Cite as

Tacrolimus voor de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis

  • J. C. Winters
Farmacotherapie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Tacrolimus is een macrolide dat wordt geïsoleerd uit Streptomyces tsukubaensis. Het wordt vooral gebruikt om afstotingsreacties bij orgaantransplantaties te voorkomen. Het werkingsmechanisme maakt tacrolimus ook interessant voor de behandeling van reumatoïde artritis. Inmiddels mag tacrolimus hiervoor in Canada en Japan worden toegepast indien behandeling met andere disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD’s) ineffectief is gebleken. In Europa en in de Verenigde Staten wordt tacrolimus in fase-II- en -III-onderzoeken getest op effectiviteit bij deze indicatie. Door Curran en Perry wordt op basis van de beschikbare literatuur uitgebreid ingegaan op het werkingsmechanisme, de farmacokinetiek, de dosering, de effectiviteit en de tolerantie van tacrolimus.

Literatuur

  1. Curran MP, Perry CM. Tacrolimus in patients with rheumatoid arthritis. Drugs 2005; 65(7): 993-1001.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Furst DE. Tacrolimus in patients with rheumatoid arthritis. Guest commentary. Drugs 2005; 65(7): 1002-03.Google Scholar
  3. Tacrolimus oraal in Nederland verkrijgbaar als Prograft®.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. C. Winters
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations