Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 199–200 | Cite as

Paracetamolgebruik en het risico om astma te krijgen; epidemiologische en pathofysiologische aanwijzingen

  • P. L. B. Bruijnzeel
Kortweg
  • 8 Downloads

Samenvatting

De prevalentie van astma is wereldwijd sterk toegenomen. In de USA is de prevalentie van astma over de laatste drie decennia met 75% toegenomen; bij kinderen < 5 jaar zelfs met 160%. Een goede verklaring kan hier nog steeds niet voor gegeven worden. Er zijn verschillende hypothesen gelanceerd waaronder de hygiëne hypothese. Deze stelt dat de toename wordt veroorzaakt door een verhoogde blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren zoals synthetische stoffen en allergenen binnenshuis en een verminderde blootstelling aan bacteriën en kinderziekten. Een mogelijk verband tussen paracetamol en luchtwegvernauwing werd voor het eerst in 1967 gerapporteerd door Chafee en Settipane in een aspirine-overgevoelige patiënt. Recent is de belangstelling in een mogelijk verband tussen paracetamolgebruik en astma opnieuw aangewakkerd. Vandaar deze studie. De auteurs hebben naar studies gezocht die melding maakten van een dergelijk verband tussen 1966 en 2002 in PUBMED en verschillende databanken met behulp van de zoektermen astma, piepen, hoesten, pijnstillers, acetaminophen en paracetamol.

Literatuur

  1. Barr RG, Wentowski CC, Curhan GC, et al. Prospective study of acetaminophen use and newly diagnosed asthma among women. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:836-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations