Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 168–169 | Cite as

Effectiviteit van bètalactam antibiotica vergeleken met antibiotica werkzaam tegen atypische pathogenen bij niet-ernstige vormen van pneumonie opgedaan in de open bevolking - meta-analyse

  • E. van der Does
Farmacotherapie

Samenvatting

Sinds het einde van de 19de eeuw heeft men Streptococcus pneumoniae als belangrijkste oorzaak beschouwd van longontsteking opgedaan in de open bevolking. In de loop der tijd werd de microbiologische diagnostiek beter en werden nieuwe oorzaken ontdekt: Mycoplasma pneumoniae; Legionella-soorten en Chlamydia pneumoniae. Deze drie staan thans bekend onder de term atypische pathogenen. Hun belangrijkste eigenschap is hun ongevoeligheid in vitro voor bèta-lactam antibiotica en sulfonamiden, terwijl zij zich klinisch niet anders voordoen dan pneumokokken pneumonie. Er is sindsdien nog geen bewijs van hoog niveau wat betreft de aan te bevelen therapie. Mag je nu toch beginnen met bèta-lactam antibiotica (penicillinen, cefalosporinen) in geval van pneumonie verworven in de open bevolking, of moet je toch beginnen met bijzondere antibiotica (chinolonen, macroliden, ketoliden) in verband met de mogelijkheid met een atypisch pathogeen te maken te hebben? Daartoe hebben auteurs een meta-analyse uitgevoerd ten einde de effectiviteit van bèta-lactam antibiotica te vergelijken met antibiotica die werkzaam zijn tegen atypische pathogenen bij volwassenen met lichte tot matig ernstige pneumonie, verkregen in de open bevolking.

Literatuur

  1. MilIs GD, Oehley MR, Arrol B. Effectiveness of bèta lactam antibiotics compared with antibiotics active against atypical pathogens in non-severe community acquired pneumonia: meta-analysis. BMJ 2005; 330:456-60.CrossRefGoogle Scholar
  2. Woodhead M, Verheij ThJM. Commentary: a step forward in the everyday management of adults with community acquired pneumonia. BMJ 2005,330:460.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations