Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 5, pp 148–148 | Cite as

Vitamine-E-suppletie bij cardiovasculaire aandoeningen en kanker?

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
Aanbevolen overzicht
  • 14 Downloads

Samenvatting

Antioxidantia, waaronder vitamine E, worden verondersteld een positieve invloed te hebben op atherosclerotische aandoeningen en kanker. In de gerandomiseerde placebo-gecontroleerde HOPE- en HOPE-TOO-onderzoeken (resp. Heart Outcomes Prevention Evaluation, gemiddeld vier en een half jaar met meer dan 9500 patiënten, en HOPE-The Ongoing Outcomes, gemiddeld zeven jaar met 4000 patiënten) is het effect van vitamine E (400 IU per dag) onderzocht bij patiënten ouderdan 55jaar met een vasculaire aandoening of diabetes mellitus zonder hartfalen en ten minste een andere cardiovasculaire risicofactor. Zowel in het HOPE- als het HOPETOO-onderzoek had vitamine E geen effect op de primaire eindpunten kankerincidentie, overlijden door kanker en cardiovasculaire incidenten (myocardinfarct, CVA en cardiovasculair overlijden).

Literatuur

  1. The HOPE and HOPE-TOO Trial lnvestigators. Effects of longterm vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer. JAMA 2005.293:838-47.Google Scholar
  2. Brown BG, Crowley J. Is there any hope for vitamin E? JAMA 2005;293.1387-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations