Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 2, pp 44–44 | Cite as

Vaccins voor de behandeling van dikkedarmkanker

  • A. Vermes
Farmacotherapie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Dikkedarmkanker is op drie na het meest frequent gediagnosticeerde type van kanker. Dit type kanker is verantwoordelijk voor circa 10-15% van de sterfgevallen als gevolg van kanker in de westerse wereld. Lokale dikkedarmtumoren komen in aanmerking voor chirurgische verwijdering. Ze kunnen eveneens worden behandeld met (voornamelijk) op 5FU gebaseerde chemotherapie gecombineerd met bestraling. Toch is de vijfjaarsoverleving van de betreffende patiëntengroep circa 50%. In het geval van gemetastaseerde dikkedarmkanker is de prognose slecht en de vijfjaarsoverleving laag. Optreden van bijwerkingen en gebrek aan tumorspecificiteit beperken de slagingspercentages van conventionele behandelmethoden. In de zoektocht naar nieuwe en alternatieve behandelmogelijkheden proberen onderzoekers zich ook te richten op het fysiologisch voorkomende verdedigingsmechanisme van de mens, het immuunsysteem. Het opwekken van een tumorspecifieke immuunrespons betekent in principe een ideale en niet door bijwerkingen gehinderde behandelmethode.

Literatuur

  1. Mocellin S, Rossi CR, Lise M, Nitti D. Colorectal cancer vaccines: principles, results, and perspectives. Gastroenterology 2004;127:1821-37.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations