Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 25–25 | Cite as

Het gebruik van ß-blokkers en/of diuretica en het risico op fracturen

  • E. van der Does
Kortweg
  • 7 Downloads

Samenvatting

Het verband tussen het gebruik van β-blokkers en/of diuretica en het risico op fracturen werd nagegaan middels een omvangrijk case-control-onderzoek. Gegevens werden ontleend aan de UKGPRD (United Kingdom General Practice Research Database) die 3 miljoen mensen omvat, ingeschreven bij huisartsen, van wie continu gezondheidsgegevens worden verzameld. Schlienger en medewerkers gingen in deze gegevensbank op zoek naar alle fracturen die gerapporteerd werden over een periode van zes jaar. Zij vonden in totaal 30.601 mensen van 30 tot 79 jaar oud. Een aantal van 120.819 mensen zonder geregistreerde fracturen diende als controlegroep. Hieronder worden alleen de belangrijkste uitkomsten vermeld. De meest voorkomende fracturen waren van hand en onderarm (12.837 maal; 42%) en daarna die van de voet (4627;15,1%). Nagegaan werd het actuele gebruik van 15 verschillende β-blokkers, 13 soorten diuretica of een combinatie van stoffen uit elk van de twee groepen.

Literatuur

  1. Schlienger RG, Kraenzlin ME, Jock SS, Meier CR. Use of β-blockers and risk of fractures. JAMA 2004;292:1326-33.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations