Advertisement

MFM

, 42:287 | Cite as

Is bloeddrukcontrole door de patiënt zelf betrouwbaar?

  • H. R. de Vries
Farmacotherapie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Behandeling van essentiële hypertensie neemt veel spreekuurtijd in beslag en is een kwestie van lange adem, geregelde controles en herhaalde aanpassing van de medicatie. Er zijn goede apparaten verkrijgbaar waarmee elke, een beetje handige en coöperatieve patiënt zijn of haar eigen bloeddruk kan opnemen. Voordelen zijn: een duidelijker beeld van de bloeddrukcurve over de dag en onder verschillende omstandigheden, minder bezoeken aan de arts en minder overbehandeling van de zogenaamde spreekuurbloeddruk. Maar is dit medisch verantwoord of zijn er onnodige risico’s aan verbonden?

Literatuur

  1. Staessen JA, Hond E den, Celis H, Fagard R, Keary L, Vandenhoven G, et al. Antihypertensive treatment based on blood pressure measurement at home or in the physician’s office. JAMA 2004;291:955-64.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations