Advertisement

MFM

, 42:275 | Cite as

Succesvol stoppen met roken

  • B. E. Smink
Toxicologie
  • 88 Downloads

Samenvatting

Stoppen met roken verhoogt de kwaliteit van het leven. Martinez et al. onderzochten aan de hand van een vragenlijst met 36 vragen over levensstijl en rookgedrag de invloed van roken op de kwaliteit van het leven. De vragen werden beantwoord door 77, licht tot matig veel, nog niet zo lang (gemiddeld twee jaar) rokende studenten zonder comorbiditeit (gemiddelde leeftijd 20,5±2,0 jaar; van wie 39 mannen) en 97 studenten van dezelfde universiteit die nooit gerookt hadden (gemiddelde leeftijd 20,6±2,0 jaar; van wie 55 mannen). Uit de resultaten bleek dat de rokers een groter alcoholgebruik rapporteerden. Ook bleken rokers vaker fysieke en sociale problemen te ondervinden. De auteurs concluderen dat de kwaliteit van leven van gezonde, licht tot matig rokende jongeren slechter was dan die van niet-rokers. Dit zou enerzijds verklaard kunnen worden door de schadelijke bestanddelen van tabak. Anderzijds spelen mogelijk ook intrinsieke psychologische factoren een rol.

Literatuur

  1. Martinez JAB, Mota GA, Vianna ESO, Filho JT, Silva GA, Rodrigues AL. Impaired quality of life of healthy young smokers. Chest 2004;125:425-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Jain A. Treating nicotine addiction [clinical review]. BMJ 2003;327:1394-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Coleman T, Britton J, Thronton J. Nicotine replacement therapy in pregnancy. BMJ 2004;328:965-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Lerman C, Kaufmann V, Rukstalis M, Patterson F, Perkins K, Audrain-McGovern J, et al. Individualizing nicotine replacement therapy for the treatment of tobacco dependence. Ann Intern Med 2004;140:426-33.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations