Advertisement

MFM

, 42:265 | Cite as

Beleid bij nycturie

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 48 Downloads

Samenvatting

In een overzichtsartikel in de BMJ wordt uitvoerig ingegaan op de definitie van nycturie (twee of meer blaasledigingen per nacht), de voorgeschiedenis en het lichamelijk onderzoek. Het is van belang om een 24-uursoverzicht te hebben van het aantal urinelozingen, het aantal ml per keer en de mate van urgentie. Als dit alles beschikbaar is, kan worden bepaald om welke van de drie typen nycturie het gaat bij de betreffende patiënt: 1. polyurie; 2. nachtelijke polyurie; 3. verminderde nachtelijke blaascapaciteit. Voor alle drie geldt dan een aantal mogelijke oorzaken. Bij nycturie van type 2 en 3 zijn er veel behandelmogelijkheden, variërend van onder meer een middagslaapje opgeven, compressiekousen, benen hoog leggen, vloeistofrestrictie ’s avonds tot diverse vormen van farmacotherapie.

Literatuur

  1. Marinkovic SP, Gillen LM, Stanton SL. Managing nocturia. BMJ 2004;328:1063-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations