Advertisement

MFM

, 42:245 | Cite as

Nieuwe versie Britse richtlijnen hypertensiebehandeling

  • H. R. de Vries
Aanbevolen overzichten

Samenvatting

Geschat wordt, dat bijna 34% van alle Britten ouder dan 50 jaar een of andere vorm van hypertensie heeft. Zowel in de eerste als tweede lijn wordt hoge bloeddruk vaak onderbehandeld, vooral doordat men vertrouwt op monotherapie. Hypertensie maakt nog steeds een onnodig aantal slachtoffers en kost miljoenen. De Britsh Hypertension Society heeft bijgestelde adviezen en richtlijnen gepubliceerd (maart 2004). Diagnostiek, behandeling en medicatie-aanpassing worden in snel te lezen, overzichtelijke kaders weergegeven.

Literatuur

  1. Williams B, Poulter NR, Brown MJ, Davis M, McInnes GT, Potter JF, et al. British Hypertension Society guidelines for hypertension management 2004 (BHS-IV): summary. BMJ 2004;328:634-40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Laurent S. Guidelines from the British Hypertension Society: The lower the pressure, the better. BMJ 2004;328:593-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations