Advertisement

MFM

, 42:237 | Cite as

Wat zijn de werkelijke kosten van profylaxe met acetylsalicylzuur?

  • P. J. M. M. Toll
Diversen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Op basis van gegevens afkomstig uit een patiëntenbestand in Schotland bepaalden Morant en medewerkers de totale kosten van profylaxe met laaggedoseerd acetylsalicylzuur. Van de bijna 400.000 patiënten waren de medische gegevens, de medicatie en de hiervoor betaalde kosten vanuit een regionale database bekend. Bij de 17.244 nieuwe gebruikers van acetylsalicylzuur werden elk 10 passende (leeftijd, geslacht) controlepatiënten gezocht die geen acetylsalicylzuur gebruikten. Gedurende de looptijd van het onderzoek, van 1 januari 1990 tot 31 december 1995, werden de kosten die samenhingen met het gebruik van acetylsalicylzuur, de bijwerkingen daarvan en de daarvoor benodigde behandeling getotaliseerd. Als kosten werden gezien: de medicatie, de afleveringskosten, kosten voor ziekenhuisopnames in verband met nierfalen of voor dialyse, ziekenhuisopname voor aandoeningen van het bovenste deel van het maagdarmkanaal, endoscopie en geneesmiddelen als H2-receptorantagonisten, protonpompremmers en misoprostol. De kosten werden berekend op het niveau van de jaren 1996 en 1997.

Literatuur

  1. Morant SV, McManon AD, Cleland JGF, Davey PG, MacDonald TM. Cardiovascular prophylaxis with aspirin: cost of supply and management of upper gastrointestinal and renal toxicity. Br J Clin Pharmacol 2003;57:2:188-98.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations