MFM

, 42:219 | Cite as

Simvastatine bij multipele sclerose

  • P. J. M. M. Toll
Farmacologie
  • 9 Downloads

Samenvatting

De geneesmiddelen die tot nu toe bij multipele sclerose worden toegepast, zijn weinig effectief, hebben veel bijwerkingen, moeten parenteraal worden gegeven en zijn duur. Zij werken via beïnvloeding van het immuunsysteem. Ook statines blijken een zodanige invloed op het immuunsysteem te hebben dat er theoretisch werkzaamheid bij multipele sclerose te verwachten is.

Literatuur

  1. Vollmer T, Key L, Durkalski V, Tyor W, Corboy J, Marcovic-Plese S, et al. Oral simvastatine treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis. Lancet 2004;363:1607-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Polman CH, Killestein J. Statins for the treatment of multiple sclerosis: cautious hope. Lancet 2004;363:1570.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Sena A, Pedrosa R, Morais MG. Statins for multiple sclerosis. Lancet 2004;364:412.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations