Advertisement

MFM

, 42:215 | Cite as

Nieuwe anti-epileptica

  • T. van Gelder
Farmacotherapie
  • 12 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen 15 jaar zijn er nogal wat nieuwe anti-epileptica, zoals lamotrigine, gabapentine en oxcarbazepine, op de markt gekomen. In 2002 maakten deze nieuwe middelen 20% uit van alle recepten voor anti-epileptica, en 69% van de totale kosten. Het National Institute for Clinical Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk onderzocht of deze verschuiving naar de nieuwere middelen terecht is, en voor welke indicaties deze middelen dienen te worden ingezet (www.nice.org.uk).

Literatuur

  1. Samren EB, van Duijn CM, Christiaens GC, Hofman A, Lindhour D. Antiepileptic drug regimens and major congenital abnormalities in the offspring. Ann Neurol 1999;46:739-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Mayor S. NICE gives guidance on use of new antiepileptic drugs in children. BMJ 2004;328:1093.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations