Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 7, pp 198–198 | Cite as

Driedaagse kuur met amoxicilline bij pneumonie even effectief als vijfdaagse

  • P. J. M. M. Toll
Kortweg
  • 15 Downloads

Samenvatting

De ISCAP-groep (IndiaCLEN Short Course Amoxycillin Therapy for Pneumonia) in India onderzocht het verschil in werkzaamheid tussen een driedaagse en vijfdaagse kuur van amoxicilline bij kinderen met een niet-ernstige pneumonie. In het onderzoek werden 2188 kinderen in de leeftijd van 2 tot 59 maanden ingesloten, van wie er 1095 drie dagen werden behandeld en 1093 vijf dagen. Klinisch trad genezing op in respectievelijk 89,5 en 89,9% van de gevallen; ook de bijwerkingen waren in beide groepen gelijk.

Literatuur

  1. Agarwal G, Awasthi S, Kabra SK, Kaul A, Singhi S, Walter SD; ISCAP Study Group. Three day versus five day treatment with amoxicillin for non-severe pneumonia in young children: a multicentre randomised controlled trial. BMJ 2004;328:1066.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations