Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 7, pp 185–186 | Cite as

Eigen bijdrage van invloed op keuze en kosten van geneesmiddelen

  • E. van der Does
Farmacie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Veel werkgevers in de Verenigde Staten die ziektekostenverzekeringen voor hun werknemers verzorgen, hebben formularia ingevoerd in de hoop daarmee de kosten van geneesmiddelen beheersbaar te houden. De formularia zijn de laatste tijd steeds vaker ingedeeld in ‘tranches’. Elke tranche omvat een groep geneesmiddelen waarvoor een eigen bijdrage per voorschrift geldt.

Literatuur

  1. Huskamp HA, Deverka PA, Epstein AM, Epstein RS, McGuigan KA, Frank RG. The effect of incentive-based formularies on prescription-drug utilization and spending. N Engl J Med 2003;349:2224-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations