Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 6, pp 168–168 | Cite as

Geen effect corticosteroïden bij kinderen met viraal wheezing

Diversen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Viraal‘wheezing’is een vorm van piepen over de luchtwegen die zich voordoet bij kinderen van één tot vijf jaar, zonder atopische constitutie en aansluiting op een virale verkoudheid. Dit ziektebeeld gaat in het zesde jaar meestal vanzelf over, behalve bij een klein aantal kinderen met een duidelijke eosinofilie. Het ziektebeeld is dus geheel anders dan het atopisch asthma bronchiale, dat vooral gezien wordt bij kinderen van zes tot zestien jaar en gekenmerkt wordt door hyperreactiviteit van de luchtwegen met tekenen van obstructie en pulmonale eosinofilie.

Literatuur

  1. Oommen A, Lambert PC, Grigg J. Efficacy of a short course of parent-initiated oral prednisolone for viral wheeze in children aged 1-5 years: randomised controlled trial. Lancet 2003;362:1433-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • W. Hart
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations