Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 4, pp 117–117 | Cite as

Insuline glargine

  • A. C. M. Vingerhoeds
Aanbevolen overzicht
  • 11 Downloads

Samenvatting

Betrekkelijk kortgeleden is in Nederland insuline glargine in de handel gekomen. De langdurige werking daarvan berust op de vorming van subcutane insuline-microprecipitaten waaruit slechts heel geleidelijk insuline wordt vrijgemaakt.

Literatuur

  1. Dunn CJ, et al. Insulin glargine: an updated review of its use in the management of diabetes mellitus. Drugs 2003;63:1743-78.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations