Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 4, pp 105–106 | Cite as

Elektronisch voorschrijven niet de oplossing voor alle problemen

  • A. Vermes
Farmacie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Problemen ten gevolge van het handmatig voorschrijven van geneesmiddelen, zoals onduidelijke handschriften, onvolledige medicatieopdrachten en verkeerde doseringen, zouden tot het verleden behoren indien alleen nog maar elektronisch zou worden voorgeschreven. In een recent onderzoek, uitgevoerd in een universiteitsziekenhuis met 633 bedden in Philadelphia (Verenigde Staten), werd deze stelling in de praktijk onderzocht.

Literatuur

  1. Gouveia WA, Shane R, Clark T. Computerized prescriber order entry: Power, not panacea. Am J Health-Syst Pharm 2003;60:1838.PubMedGoogle Scholar
  2. Senholzi C, Gottlieb J. Pharmacist interventions after implementation of computerized prescriber order entry. Am J Health-Syst Pharm 2003;60:1880-2.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations