Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 4, pp 94–95 | Cite as

De werking van cholinesteraseremmers bij de ziekte van Alzheimer

  • J. van Ingen Schenau
Farmacotherapie

Samenvatting

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en het aantal Alzheimerpatiënten zal in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft zich vooral gericht op het terugbrengen van cognitieve stoornissen door middel van cholinesteraseremmers. Neuropsychiatrische stoornissen en functionele beperkingen dragen echter ook aanzienlijk bij aan het invaliderende karakter van de ziekte van Alzheimer. Zo’n 80% van de Alzheimerpatiënten heeft last van hallucinaties, wanen, agitatie en affectlabiliteit gedurende het ziekteverloop. Daarnaast uiten functionele beperkingen zich aanvankelijk in de instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL), zoals telefoneren en medicijnen innemen, later worden de functionele beperkingen op het gebied van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) zichtbaar, waartoe eten, wassen en aankleden behoren. De neuropsychiatrische symptomen en de functionele beperkingen leiden tot een toenemende last voor de mantelzorger, beperken de kwaliteit van leven van de Alzheimerpatiënt en leiden eerder tot opname in een verpleeghuis.

Literatuur

  1. Trinh N-H, Hoblyn J, Mohanty S, Yaffe K. Efficacy of cholinesterase inhibitors in the treatment of neuropsychiatric symptoms and functional impairment in Alzheimer disease. A meta-analysis. JAMA 2003;289:210-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. van Ingen Schenau
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations