Advertisement

MFM

, 42:79 | Cite as

Onverwacht groot en divers gebruik van plantaardige producten door kinderen

  • A. Vermes
Farmacie
  • 4 Downloads

Samenvatting

De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar het wijdverbreide gebruik van alternatieve, plantaardige medicatie door volwassenen in de westerse wereld. Hieruit is naar voren gekomen dat artsen de omvang van dat gebruik vaak onderschatten. Dergelijke producten hebben vaak een relatief onschuldig karakter, maar in enkele gevallen kunnen zich potentieel ernstige bijwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen voordoen. Wettelijk gezien hoeven de producenten van plantaardige producten de effectiviteit en veiligheid van het preparaat niet onomstotelijk te bewijzen alvorens ze verkocht kunnen worden.

Literatuur

  1. Lanski SL, Greenwald M, Perkins A, Simon HK. Herbal therapy use in a pediatric emergency department population: expect the unexpected. Pediatrics 2003;111:981-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations