Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 2, pp 60–60 | Cite as

Theofylline

Aanbevolen overzichten
  • 10 Downloads

Samenvatting

Soms lijkt de rol van theofylline uitgespeeld. In een overzichtsartikel vanuit Londen wordt betoogd dat er bij een wat lagere plasmaconcentratie (5-10 mg/I) interessante, pathofysiologisch nuttige effecten optreden (64 referenties).

Literatuur

  1. Barnes PJ. Theophylline: new perspectives for an old drug [review]. Am J Resp Crit Care Med 2003;167:813-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations