Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

Intoxicaties

  • A. L. M. Kerremans
Aanbevolen overzichten
  • 16 Downloads

samenvatting

In twee afleveringen vindt u in Chest een up-to-date minileerboek over toxicologie bij volwassenen. De artikelen bevatten veel tabellen, bijvoorbeeld over ‘toxidromen’ ofwel complexen van verschijnselen die suggestief zijn voor intoxicatie met een bepaalde klasse vergiften.

In twee afleveringen vindt u in Chest een up-to-date minileerboek over toxicologie bij volwassenen. De artikelen bevatten veel tabellen, bijvoorbeeld over ‘toxidromen’ ofwel complexen van verschijnselen die suggestief zijn voor intoxicatie met een bepaalde klasse vergiften.

Het eerste gedeelte is vooral gericht op de spoedeisende-hulparts, met overzichten als: welke geneesmiddelen beïnvloeden de temperatuur, de pupilgrootte, het hartritme en het bewustzijn; bij welke ziekte-presentaties moet ook aan intoxicatie worden gedacht; wanneer en waarom dient een ‘anion gap’ te worden bepaald en wanneer een osmolaire gap of een 02-gap? Het tweede gedeelte is meer gericht op de apotheker (‘antidota’).

De auteurs bespreken ook de zeer beperkte indicatie voor maagspoelen, indicaties voor opname op de afdeling Intensieve Zorg, coma-cocktails en meer van dit type praktische tips.Deel twee behandelt uitgebreider acetaminophen (paracetamol), alcoholen, amfetamines, barbituraten, benzodiazepines, β-blokkers en zo verder in het hele gif-alfabet (82 en 306 referenties!)

Literatuur

  1. Mokhlesi B, Leiken JB, Murray P, Corbridge TC. Adult toxicology in critical care. Part I: General approach to the intoxicated patient. Part II: Specific poisonings. Chest 2003;123:577-92 en 897-922.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. L. M. Kerremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations