Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

Intoxicaties

  • A. L. M. Kerremans
Aanbevolen overzichten
  • 14 Downloads

samenvatting

In twee afleveringen vindt u in Chest een up-to-date minileerboek over toxicologie bij volwassenen. De artikelen bevatten veel tabellen, bijvoorbeeld over ‘toxidromen’ ofwel complexen van verschijnselen die suggestief zijn voor intoxicatie met een bepaalde klasse vergiften.

Literatuur

  1. Mokhlesi B, Leiken JB, Murray P, Corbridge TC. Adult toxicology in critical care. Part I: General approach to the intoxicated patient. Part II: Specific poisonings. Chest 2003;123:577-92 en 897-922.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. L. M. Kerremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations