Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 10, pp 281–282 | Cite as

Richtlijnen voor hypertensie: de volgende ronde

Farmacotherapie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Kort na elkaar verschenen het zevende rapport van het Amerikaanse Joint National Committee (on Prevention, detection and treatment of Hypertension), de nieuwe Europese richtlijn en de vernieuwde nhg-standaard hypertensie. Wie trekt zich nog iets aan van deze richtlijnen en, zo ja van welke dan?

Literatuur

  1. Brookes L. MEDSCAPE CARDIOLOGY 2003; 7: 458407.Google Scholar
  2. Chobanian A et al. JAMA 2003; 289: 2560- 72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Guidelines Committee. J HYPERTENSION 2003; 21: 1011-53 Kottke T et al. JAMA 2003; 289: 2573-4.Google Scholar
  4. Lenfant C et al. CIRCULATION 2004; 107: 2993-4.CrossRefGoogle Scholar
  5. Psaty B et al. JAMA 2003; 289: 2534-44.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations