Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 10, pp 281–282 | Cite as

Richtlijnen voor hypertensie: de volgende ronde

Farmacotherapie

Samenvatting

Kort na elkaar verschenen het zevende rapport van het Amerikaanse Joint National Committee (on Prevention, detection and treatment of Hypertension), de nieuwe Europese richtlijn en de vernieuwde nhg-standaard hypertensie. Wie trekt zich nog iets aan van deze richtlijnen en, zo ja van welke dan?

Literatuur

  1. Brookes L. MEDSCAPE CARDIOLOGY 2003; 7: 458407.Google Scholar
  2. Chobanian A et al. JAMA 2003; 289: 2560- 72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Guidelines Committee. J HYPERTENSION 2003; 21: 1011-53 Kottke T et al. JAMA 2003; 289: 2573-4.Google Scholar
  4. Lenfant C et al. CIRCULATION 2004; 107: 2993-4.CrossRefGoogle Scholar
  5. Psaty B et al. JAMA 2003; 289: 2534-44.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations