Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 9, pp 277–277 | Cite as

Gids voor behandeling met warfarine

Aanbevolen overzichten
  • 9 Downloads

Samenvatting

Warfarine is het cumarine waarover het meeste onderzoek is gepubliceerd.

Literatuur

  1. Hirsh J et al. CIRCULATION 2003; 107: 1692- 711.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations