Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 8, pp 249–249 | Cite as

Het QT-interval

Kortweg
  • 3 Downloads

Samenvatting

Wat moeten we toch met dat QTinterval, met die iets vertraagde repolarisatie? Men zegt dat het belangrijk is, artsen moeten er op letten en het effect niet oproepen met medicamenten of combinaties van medicamenten. ‘Torsade de pointes’ klinkt zo mooi en professioneel.Enkele artikelen in jama etaleren de kleren van de keizer: ‘There is a paucity of information that can help clinicians and patients.’

Literatuur

  1. Al-Khatib S et al. JAMA 2001; 289; 2120-7.CrossRefGoogle Scholar
  2. Hermans K. AM J MED 2003; 114: 511-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Moss A. JAMA 2003; 289: 2041-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations