Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 7, pp 217–217 | Cite as

Imatinib bij GIST

Kortweg
  • 5 Downloads

Samenvatting

Imatinib is een oraal werkzame competitieve antagonist van bepaalde tyrosine-kinases. Het is geregistreerd voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie, het effect is veelbelovend.Tyrosinekinases zijn nodig voor celproliferatie, ze gaan spontane celdood (apoptose) tegen.

Literatuur

  1. Croom K et al. DRUGS 2003; 63: 513-24.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations