Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 7, pp 213–213 | Cite as

Invloed van acetosalresistentie op secundaire preventie

Diversen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Acetosal remt cyclo-oxygenase (COX) door een irreversibele acetylering van dit enzym. Daardoor wordt de productie van onder andere thromboxaan-A2 geremd, wat leidt tot een verminderde bloedplaatjesaggregatie. Gebruik van acetosal kan zodoende cardiovasculaire ziekte voorkomen.Echter bij 5-45% van alle met acetosal behandelde patiënten wordt geen adequate remming van bloedplaatjesaggregatie bereikt (gemeten met functionele ex vivo bepalingen). Om de klinische gevolgen hiervan te kennen, werd een onderzoek uitgevoerd in Cleveland, Ohio.

Literatuur

  1. Eikelboom J et al. JACC 2003; 41: 966-8.PubMedGoogle Scholar
  2. Gum P et al. JACC 2003; 41: 961-5.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations