Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 41, Issue 7, pp 207–207 | Cite as

Geïnhaleerde corticosteroïden en de kans op heupfractuur

Bijwerkingen

Samenvatting

Systemisch toegediende glucocorticosteroïden, hierna corticosteroïden, staan in een kwaad daglicht wat betreft osteoporose en als gevolg daarvan osteoporotische fracturen. Vooral wervelinzakkingen en heupfractuur bij oudere vrouwen zijn berucht.

Literatuur

  1. Lau E. et al. AM J MED 2003; 114: 142-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations